Okapi Plattform: En Fintech Innovation

Okapi är en säker teknisk plattform som möjliggör finansiella transaktioner för människor som är finansiellt exkluderade, ”the unbanked”.

Okapis mission är “to bank the unbanked”. Okapi konkurrerar inte med banker utan är länken mellan finansiellt exkluderade människor och banker eller finansiella institutioner.

Okapi skapar ett finansiellt ekosystem som innehåller banker, kortföretag, försäkringsbolag, mikrofinansbolag och agenter. Okapis slutkunder kan med hjälp av detta ekosystem ha tillgång till finansiella tjänster oavsett var de bor och vilken finansiell status de har.

Okapi kan användas via smartphones, webb eller via Okapis agenter.

Tjänsterna: penningöverföringar och betalningar. Okapi har en försäkringsmodul som förenklar hantering av mikrofinansprodukter för försäkringsbolag.

Besök okapifinance.com

SAFI – Språkapp för inkludering

SAFI är en IT-lösning som förenklar kommunikation, detta oavsett språk. SAFI är en applikation för smartphones, surfplattor och webb som gör det möjligt att enkelt skicka och ta emot meddelanden.

Ursprungligen togs SAFI fram för att förenkla kommunikation mellan skola och vårdnadshavare. Skol- och förskoleversionerna av SAFI förenklar kommunikation mellan skola/förskola och föräldrar. Lärare och pedagoger kan enkelt skicka meddelanden på svenska till elevernas föräldrar och föräldrarna tar emot meddelandet översatt till det språk de själva valt i SAFI. Föräldern svarar på sitt språk och skolan får svaret på svenska. Föräldrar har också möjlighet att skicka meddelanden till skola/förskola. Med andra ord en tvåvägskommunikation utan språkförbistringar och komplikationer.

Alla meddelanden i SAFI är standardmeddelanden som är översatta av professionella översättare och som sedan spelats in av tolkar. I SAFI finns en uppläsningsfunktion som gör att man kan lyssna på alla meddelanden. Det gör att SAFI fungerar även för analfabeter.

SAFI klarar upp till 82 olika språk.

Läs mer om SAFI

SAFI finns idag i flera olika versioner: